În unele variante: „credincioşia Ta“. (E vorba de fidelitatea lui Dumnezeu faţă de propriile Sale făgăduinţe).