Plg 03:12
El arcul Şi l-a'ntins şi m'a ochit
 ca pe o ţintă a săgeţii Lui.
Ps 07
PSALMUL 7
Un psalm al lui David, pe care l-a cântat Domnului pentru cuvintele lui Huşai, fiul lui Iemeni. a
1Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit,
mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi izbăveşte-mă,
2ca nu cumva ei asemenea unui leu să-mi răpească sufletul,
nefiind cel ce mântuieşte şi nici cel ce izbăveşte. b
3Doamne, Dumnezeul meu, dac'am făcut eu aceasta,
dacă'n mâinile mele e cumva nedreptate,
4dac'am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău, c
atunci gol să cad eu din faţa vrăjmaşilor mei;
5vrăjmaşul să-mi prigonească sufletul şi să-l prindă,
viaţa în lut să mi-o calce
şi slava să mi-o culce'n ţărână!

6Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta,
înalţă-Te pân' la hotarele duşmanilor mei;
scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca pe care ai poruncit-o,
7şi adunare de popoare Te va înconjura,
şi de dragul lor în înălţime Te vei întoarce.
8Domnul va judeca popoarele d;
Doamne, judecă-mă după dreptatea mea
şi după nerăutatea de deasupra mea.

9Isprăvească-se răutatea păcătoşilor,
iar Tu îl vei călăuzi pe cel drept,
Tu, Cel ce pătrunzi inimile şi rărunchii, e Dumnezeule!
10Drept e ajutorul meu de la Dumnezeu,
Cel ce-i mântuieşte pe cei drepţi la inimă! f
11Dumnezeu, judecător drept şi tare şi îndelung-răbdător,
mânia nu Şi-o aduce'n fiecare zi.

12Dacă nu vă veţi întoarce, El sabia Şi-o va face să lucească,
arcul Şi l-a încordat şi l-a pregătit
13şi'n el a gătit unelte de moarte,
săgeţile Lui sunt gata pentru cei ce ard în mânie:
14Iată, s'a chinuit să nască nedreptate,
a zămislit durere, a născut nelegiuire; g
15a deschis o groapă, şi a adâncit-o
şi va cădea în groapa pe care a făcut-o;
16durerea lui se va întoarce pe capul său,
pe creştetul său nedreptatea lui se va coborî.

17Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui
şi voi cânta numele Domnului Celui-Preaînalt.