Plg 01:14
Un ochi veghetor asupra păcatelor mele! j
 Şi iată că ele de mâini mi s'au prins,
grămadă le simt pe grumaz.
 Slăbitu-mi-a'n ele puterea:
De vreme ce Domnul m'a dat pe mâna durerii,
 nimic nu mă ţine'n picioare.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-37