Os 14:07
Crengile lui se vor întinde,
iar el va fi precum măslinul roditor;
mireasma lui, ca boarea din Liban.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-51