Os 13:15
Şi fiindcă el i-a dezbinat pe fraţi,
vânt arzător îi va aduce Domnul,
din arşiţa pustiei,
şi-i va usca vinele
şi-i va seca izvoarele
şi ţara i-o va scoroji,
şi tot ce are'ntr'însa mai de preţ.
Iz 19
Jelanie pentru principii lui Israel.
1Iar tu ridică o jelanie pentru principii lui Israel a;
2şi zi:
Ce este mama ta?:
Pui de leu născut în mijlocul leilor;
în mijlocul leilor şi-a înmulţit puii.
3
Şi unul din puii ei a făcut un salt
şi leu s'a făcut
şi a'nvăţat să prindă pradă
şi oameni a mâncat.
4
Auzit-au neamurile o zvoană împotrivă-i;
în prăbuşirea lor b a fost prins
şi cu botniţă l-au dus în ţara Egiptului.
5
Ea a văzut că i-a fost luat şi dus
şi inima dintr'însa a pierit.
Şi l-a luat pe un altul din puii ei
şi l-a făcut leu.
6
El îşi ducea viaţa printre lei
şi leu s'a făcut
şi a'nvăţat să prindă pradă
şi oameni a mâncat.
7
Şi'n îndrăzneala lui dădea târcoale
şi le-a făcut cetăţile pustii
şi a prăpădit pământul
şi tot ce e pe el
cu glasul răcnetului său.
8
Şi neamuri împotriva lui s'au ridicat
din ţările vecine
şi plasele şi le-au zvârlit asupră-i
şi'n prăbuşirea lor a fost el prins.
9
L-au pus apoi în lanţuri şi'n cătuşe,
iar el a venit la regele Babilonului,
care l-a aruncat în temniţa de jos,
aşa ca vocea lui să nu se-audă
în munţii lui Israel.
10
Mama ta era ca o viţă,
ca o floare'ntru'un rodiu răsădit în apă;
din apă multă i se'nchegau mlădiţele şi roada.
11
Şi i s'a dat toiag de cârmuire
peste un neam de principi
şi'ntru statura ei s'a înălţat
în mijlocul tulpinilor
şi ea statura şi-a văzut-o
întru mulţimea ramurilor sale.
12
Dar în mânie fost-a ea zdrobită
şi aruncată la pământ
şi vântul arzător uscat-a
ce se afla într'însa mai de preţ;
asupră-i răzbunare a venit,
toiagul ei de cârmuire s'a uscat,
în foc s'a mistuit.
13
Acum au răsădit-o în pustie,
într'un pământ lipsit de apă.
14
Şi foc ieşit-a din toiagul ei de preţ
şi a înghiţit-o de istov.
Toiag de cârmuire nu mai era într'însa.
Parabolă de plâns îi este neamul
şi tot de plâns va fi“.