Dumnezeu nu li S'a descoperit Israeliţilor în ipostaza Sa de Creator, ci în aceea de Proniator.