Os 13:04
Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
Cel ce'ntăreşte cerul şi zideşte pământul,
Ale Cărui mâini au zidit
oştirea cerului întreagă;
dar Eu nu ţi le-am arătat
ca să mergi după ele;
ci te-am scos din ţara Egiptului,
ca tu să nu cunoşti alt Dumnezeu
în afară de Mine:
afar' de Mine nu-i Mântuitor;
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-3