Os 13:03
De-aceea fi-vor ca un nor de dimineaţă,
ca roua timpurie ce se duce,
ca praful spulberat de vânt
pe-o arie de treier,
ca aburul din fumul unui horn.
Ps 01
PSALMUL 1 a
1Fericit bărbatul b carele c n'a umblat în sfatul necredincioşilor
şi cu păcătoşii'n cale nu a stat
şi pe scaunul ucigaşilor n'a şezut;
2ci în legea Domnului îi este voia,
în legea Lui va cugeta d ziua şi noaptea.
3Şi va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor,
cel ce roada şi-o va da la vreme,
a cărui frunză nu, nu va cădea
şi ale cărui fapte, toate, vor spori.
4Nu aşa-s necredincioşii, nu aşa, nu!,
ci-s ca praful ce-l spulberă vântul de pe faţa pământului...
5De aceea nu se vor scula necredincioşii în judecată, e
nici păcătoşii în sfatul celor drepţi.
6Că Domnul cunoaşte f calea drepţilor,
iar calea necredincioşilor va pieri.