T. M.: „... ca'n zilele Întâlnirii“. Aluzie probabilă la „întâlnirea“ Domnului cu fiii lui Israel la muntele Horeb (Iş 33, 6-23).