Duplicitate păguboasă: alianţă cu Asiria şi negoţ cu Egiptul.