„... copiii apelor“: cei ce vor veni dinspre apus, dinspre apele Mediteranei.