Pendulând politic între Egipt şi Asiria, pe de o parte, iar, pe de alta, blestemat să rătăcească, risipit, printre neamuri, poporul lui Israel e pururea dependent de spaţiul habitatului său. Osea foloseşte aici un cuvânt foarte rar: (în LXX) epikrémamai = „a fi suspendat de“. T. M.: „Poporul Meu e atârnat de apostazia lui“ (OSTY); „Poporul Meu e agăţat de infidelitatea lui“ (BJ); „Poporul Meu! Ei se agaţă de apostazia lor“ (TOB); „Poporul Meu e legat de'ndepărtarea de Mine“ (RSV, cu menţiunea că „sensul Textului Ebraic e nesigur“); „Norodul Meu este bolnav de căderea lui“ (GALA); „Poporul Meu este hotărât să se despartă de Mine“ (ediţiile româneşti curente).