pneumatóforos = (în literă): „purtător de Duh“; în semnificaţie: „inspirat de Dumnezeu“. „Profetul cel ieşit din sine“ (în stare de extaz) se află în paralelă sinonimică cu „pneumatoforul“. În contrast cu contextul, aceste două stihuri pot oferi o foarte fină implicare exegetică: asemenea unui profet, pe care lumea îl crede nebun şi care îndură astfel numeroase necazuri, Israel poartă într'însul o nebunie reală, păcătoasă, fără să ştie însă că, în forul său interior, el e purtătorul unui mesaj divin.