„... vetre idoleşti“: aşezăminte de care vorbeşte şi Iezechiel (6, 4, 6).