„... lor“: Asirienilor, care n'au vrut altceva decât să primească daruri slugarnice.