Ghilgal şi Bet-Aven: locuri ale unor practici idolatre.