Os 04:15
Dar tu, Israele, nu fi neştiutor,
iar voi, ai lui Iuda, nu vă duceţi la Ghilgal;
şi să nu vă suiţi în casa Bet-Aven g
şi să nu vă juraţi pe Domnul-Cel-Viu.
Am 4
CAPITOLUL 4
Femeile din Samaria. Pedepse asupra lui Israel. Laudă Domnului.
1
Auziţi cuvântul acesta,
voi, juninci din ţinutul Vasanului a
ce vă aflaţi în muntele Samariei,
voi, cele ce-l asupriţi pe sărac
şi-l călcaţi în picioare pe cel lipsit,
voi, cele ce ziceţi stăpânilor voştri:
– Daţi-ne să bem!
2
Domnul Se jură pe lucrurile Lui sfinte
că, iată, peste voi veni-vor zile
când vă vor lua cu arme
şi când nimicitori învăpăiaţi
îi vor zvârli pe cei ce sunt cu voi
în clocotul cazanelor încinse.
3
Şi veţi fi scoase goale
una cu alta faţă'n faţă
şi astfel fi-veţi aruncate
pe muntele Hermonului b,
zice Domnul.
4
Venit-aţi la Betel şi aţi păcătuit
şi-aţi înmulţit păcatul în Ghilgal
şi dimineaţa v'aţi adus prinoasele
şi, la trei zile, zeciuielile c.
5
Şi legea au citit-o afară
şi au chemat la mărturisiri de obşte:
– O, spuneţi cu glas tare
că pe acestea le-au iubit fiii lui Israel!,
zice Domnul.
6
Şi vă voi da strepezire dinţilor d
în toate cetăţile voastre
şi lipsă de pâine
în toate locurile voastre,
dar voi nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.
7
Şi ploaia v'am oprit-o cu trei luni
'nainte de-a începe secerişul:
şi ploaie va veni peste-o cetate
şi nu va fi să plouă peste alta;
o parte va fi udă,
iar partea fără ploaie s'a uscat.
8
Două sau trei cetăţi
s'or aduna la o cetate să bea apă
şi apa nu le va ajunge,
dar voi nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.
9
Cu vipie şi cu mălură v'am lovit,
iar voi v'aţi înmulţit grădinile
şi viile, smochinii şi măslinii
şi le-a mâncat omida,
dar voi nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.
10
Trimis-am moarte peste voi
cum o făcusem în Egipt,
iar pe feciorii voştri
cu sabia i-am omorât
la cot cu caii voştri de popreală e;
şi'ntru mânia Mea
foc am adus în taberele voastre,
dar nici aşa nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.
11
V'am prăpădit aşa cum Dumnezeu
a prăpădit Sodoma şi Gomora;
eraţi ca un tăciune scos din foc,
dar nici aşa nu v'aţi întors la Mine,
zice Domnul.
12
De-aceea, Israele, Eu astfel îţi voi face;
dar fiindcă astfel îţi voi face,
găteşte-te, o, Israele,
să-L chemi pe Dumnezeul tău.
13
De-aceea, iată, Eu sunt
Cel ce'ntăreşte tunetul
şi vântului îi dă alcătuire
şi Cel ce oamenilor li-L vesteşte
pe Unsul Său f,
şi zorile le face, şi'ntunericul,
Cel ce Se'nalţă pe deasupra
a tot ce e'nălţime pe pământ:
numele Lui e Domnul,
Atoateţiitorul Dumnezeu!