După o seamă de comentatori, braţul răsăritean al Nilului.