„Cu mână înaltă“: expresie a libertăţii; vezi şi nota de la Iş 14, 8.