Asupra „întristării sufletului“ vezi nota de la 29, 7.