În Versiunea Ebraică: „Suie-te pe muntele Abarim“. În fapt, Abarim era un lanţ muntos (etimologic: „cei ce se află de cealaltă parte“) ce se întindea de-a lungul coastei de est a Mării Moarte, între hotarul Moabului la sud şi vârful Nebo la miazănoapte.