Ceea ce cade sub incidenţa expresiei: „aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise“ are putere de lege şi nu poate fi pus în discuţie.