În funcţie de context, grecescul zelos înseamnă „zel“, „râvnă“ sau „gelozie“. Adulterul lui Israel cu popoarele idolatre ale Canaanului era de natură să stârnească gelozia lui Iahvé, singurul îndreptăţit la credincioşie.