Versiunea Ebraică foloseşte un cuvânt cu sens incert, tradus fie prin „spânzuraţi-le“, fie prin „trageţi-le în ţeapă“. Grecescul paradeigmatízo din Septuaginta înseamnă „a da pe cineva în vileag“ (ca exemplu rău), „a-i aplica cuiva o pedeapsă exemplară“, „a-i descoperi cuiva partea negativă“; e folosit în Iz 13, 22, dar şi în Mt 1, 19.