Nm 25:03
Şi i s'a închinat Israel lui Baal-Peor, şi s'a aprins mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel.
Nm 31
CAPITOLUL 31
Nimicirea Madianiţilor; măcelărirea femeilor.
1Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
2„Pedepseşte-i pe Madianiţi cu răzbunarea fiilor lui Israel a; apoi te vei adăuga la poporul tău“.
3Iar Moise i-a grăit poporului, zicând: „Înarmaţi dintre voi oameni pentru război, şi'n faţa Domnului războiţi-vă împotriva Madianiţilor, pentru ca răzbunarea Domnului să fie asupra lui Madian.
4Câte o mie veţi trimite la război din fiecare seminţie, din toate seminţiile fiilor lui Israel“.
5Şi din miile lui Israel s'au numărat câte o mie din fiecare seminţie: douăsprezece mii de oameni înarmaţi pentru război.
6Pe aceştia i-a trimis Moise la război, câte o mie de fiecare seminţie; şi cu ei l-a trimis pe Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul b; în mâinile lor c aveau lucrurile sfinte şi trâmbiţele de semnal.
7Şi s'au războit împotriva lui Madian, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise, şi i-au ucis pe toţi cei de parte bărbătească.
8Şi'mpreună cu răniţii lor i-au ucis pe regii lui Madian: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba – cinci regi madianiţi –, după care l-au ucis cu sabia pe Balaam, fiul lui Beor.
9Iar pe femeile din Madian le-au dus în robie împreună cu copiii şi bunurile lor d; iar vitele şi turmele şi avuţiile lor le-au luat pe toate pradă.
10Toate cetăţile'n care locuiau ei şi toate satele lor le-au ars cu foc.
11Toată prada şi tot ce-au apucat să jefuiască, de la om pân'la dobitoc, au luat cu ei.
12Robii, jafurile şi prada le-au adus la Moise, la preotul Eleazar şi'n faţa fiilor lui Israel, în tabăra din şesul Moabului, care este lângă Iordan, în apropierea Ierihonului.
13Iar Moise, Eleazar preotul şi toţi capii adunării au ieşit să-i întâmpine în afara taberei.
14Atunci s'a mâniat Moise pe căpeteniile oştirii – pe căpeteniile miilor şi pe sutaşi – care se întorseseră de la război.
15Zisu-le-a Moise: „De ce le-aţi prins voi de vii pe cele ce sunt parte femeiască?
16Pentru că ele sunt cele ce, după sfatul lui Balaam, i-au făcut pe fiii lui Israel să se lepede de cuvântul Domnului şi să-l calce de dragul lui Peor, din care pricină a venit pedeapsă'ntru obştea Domnului.
17Ucideţi dar acum toţi copiii de parte bărbătească şi ucideţi toate femeile care-au cunoscut bărbat;
18iar pe fetele care n'au cunoscut bărbat cruţaţi-le e.
19Cât despre voi, timp de şapte zile veţi şedea în afara taberei; tot cel ce-a ucis pe cineva şi tot cel ce s'a atins de un rănit se va curăţi în ziua a treia şi în ziua a şaptea, voi şi cei pe care i-aţi luat robi.
20De asemenea, veţi curăţi toate hainele, toate lucrurile de piele, tot ce este făcut din păr de capră şi toate vasele de lemn“.
21Apoi a zis Eleazar preotul către oştenii care veniseră din război: „Iată porunca legii pe care Domnul i-a dat-o lui Moise:
22Lăsând la o parte aurul, argintul, arama, fierul, plumbul şi cositorul,
23tot ce trece prin foc va fi lămurit prin foc şi cu apă curăţitoare f va fi curăţit; iar ceea ce nu trece prin foc va trece prin apă g.
24În ziua a şaptea vă veţi spăla hainele spre curăţire, după care veţi intra în tabără“.
25Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
26„Tu, împreună cu Eleazar preotul şi cu căpeteniile seminţiilor obştii număraţi prada de război pe cap de om şi de vită.
27Prada o veţi împărţi pe din două între oştenii care-au fost în război şi'ntre toată obştea.
28De la oştenii care-au fost la război pune deoparte pentru Domnul câte un suflet din cinci sute, atât din oameni cât şi din vite, din oi şi din asini;
29pe acestea le vei lua din jumătatea ce li se cuvine lor şi să i le dai lui Eleazar preotul, ca dar de pârgă Domnului.
30Iar din jumătatea cuvenită fiilor lui Israel vei lua câte unul din cincizeci, atât din oameni cât şi din vite, din oi şi din asini, şi le vei da leviţilor care sunt rânduiţi să slujească la cortul Domnului“.
31Şi au făcut Moise şi Eleazar preotul aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
32Ceea ce-a rămas din prăzile aduse de războinici au fost: şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi;
33şaptezeci şi două de mii de vite;
34şaizeci şi una de mii de asini;
35fiinţe omeneşti, femei care n'au cunoscut bărbat: de toate, treizeci şi două de mii de suflete.
36Partea-jumătate a celor ce fuseseră la război, bob-numărat, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi.
37Dintre oi au fost puse deoparte, pentru Domnul, şase sute şaptezeci şi cinci;
38vite: treizeci şi şase de mii; puse deoparte pentru Domnul: şaptezeci şi două;
39asini: treizeci de mii cinci sute; puşi deoparte pentru Domnul: şaizeci şi unul;
40oameni: şaisprezece mii; puşi deoparte pentru Domnul: treizeci şi două de suflete.
41Partea Domnului, darea către Dumnezeu, i-a dat-o Moise lui Eleazar preotul, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
42Iar partea-jumătate a fiilor lui Israel, pe care Moise a osebit-o de la cei ce fuseseră la război,
43această jumătate a întregului a fost: oi: trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute;
44vite: treizeci şi şase de mii;
45asini: treizeci de mii cinci sute;
46fiinţe omeneşti: şaisprezece mii.
47Din această jumătate a fiilor lui Israel a luat Moise câte unul din cincizeci, atât din oameni cât şi din vite, şi le-a dat leviţilor care sunt rânduiţi să slujească la cortul Domnului, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
48Atunci au venit la Moise căpeteniile oştirii – căpeteniile peste mii şi sutaşii –
49şi i-au zis lui Moise: „Servii tăi au numărat pe oştenii ce ne-au fost încredinţaţi, şi dintre ei n'a lipsit nici măcar unul.
50Iată că şi noi I-am adus Domnului prinos, fiecare ce-am găsit de aur: lănţuguri, brăţări, inele, cercei şi salbe, ca să te rogi pentru noi înaintea Domnului“.
51Moise şi Eleazar au luat de la ei aurul, toate aceste giuvaieruri lucrate din el.
52Tot aurul care I-a fost adus Domnului prinos de către căpeteniile peste mii şi peste sute a fost de şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sicli.
53Cât despre oştenii de rând, fiecare a prădat pentru el.
54Moise şi Eleazar preotul au primit aurul de la căpeteniile peste mii şi peste sute şi l-au dus în cortul mărturiei, spre pomenirea fiilor lui Israel înaintea Domnului.