Nm 24:08
Dumnezeu l-a scos din Egipt,
fi-va slava lui precum a inorogului;
mânca-va neamurile ce-i stau împotrivă,
oasele lor le va sfărâma
şi cu săgeţile sale-i va săgeta pe vrăjmaşi.
Nm 23
CAPITOLUL 23
Balaam îi binecuvintează pe Israeliţi.
1Atunci a zis Balaam către Balac: „Zideşte-mi aici şapte jertfelnice şi pregăteşte-mi şapte viţei şi şapte berbeci“.
2Şi a făcut Balac după cum zisese Balaam şi au jertfit câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare jertfelnic.
3Apoi a zis Balaam către Balac: „Stai lângă jertfa ta. Eu mă duc, că poate mi Se va arăta Dumnezeu în întâmpinare; şi ce-mi va descoperi El, aceea îţi voi spune“. Şi a rămas Balac lângă jertfa sa, iar Balaam s'a dus să-L întrebe pe Dumnezeu, şi s'a dus de-a dreptul a.
4Şi i S'a arătat Dumnezeu lui Balaam şi a zis Balaam către El: „Am zidit şapte jertfelnice şi am ridicat câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare jertfelnic“.
5Iar Domnul a pus cuvânt în gura lui Balaam b şi a zis: „Întoarce-te la Balac, şi aşa să-i spui!“
6Şi s'a întors la el, şi iată că el stătea lângă arderile-lui-de-tot, şi toate căpeteniile Moabului erau cu el. Şi Duhul lui Dumnezeu a fost peste [Balaam], iar el şi-a rostit poemul c, zicând:
7
„Din Mesopotamia m'a chemat Balac,
regele Moabului, din munţii Răsăritului, zicând:
Vino şi mi-l blesteamă pe Iacob,
vino şi mi-l osândeşte pe Israel!
8
Cum îl voi blestema pe cel ce Dumnezeu nu-l blesteamă?
Cum îl voi osândi pe cel ce Dumnezeu nu-l osândeşte?
9
Că de pe vârful munţilor îl voi vedea,
şi de pe dealuri îl voi cunoaşte:
iată un popor care locuieşte deoparte,
cel ce cu alte neamuri nu se numără.
10
Cine-a numărat seminţia lui Iacob?
şi cine va socoti puzderia lui Israel?
Să moară sufletul meu ca sufletele drepţilor,
fie urmaşii mei precum urmaşii lor!“
11Atunci a zis Balac către Balaam: „Ce mi-ai făcut? Eu te-am chemat să-mi blestemi vrăjmaşii, şi iată că tu cu binecuvântare i-ai binecuvântat!“...
12Zis-a Balaam către Balac: „Oare nu ceea ce-mi va pune Dumnezeu în gură trebuie să spun eu cu grijă?“
13Iar Balac a zis către el: „Vino acum cu mine în alt loc, de unde nu vei vedea [poporul] întreg, ci numai o parte din el vei vedea; nu pe toţi îi vei vedea, şi de-acolo să mi-l blestemi“...
14Şi l-a dus într'o măgură, de pe vârful muntelui Fazga, şi a zidit acolo şapte jertfelnice şi a pus câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare jertfelnic.
15Şi a zis Balaam către Balac: „Stai aici lângă jertfa ta, iar eu mă duc să-L întreb pe Dumnezeu“.
16Şi l-a întâmpinat Dumnezeu pe Balaam şi a pus cuvânt în gura lui şi a zis: „Întoarce-te la Balac, şi aşa să-i spui“.
17Şi s'a întors la el. Iar acela stătea lângă jertfa sa, cu toate căpeteniile Moabului. Şi l-a întrebat Balac: „Ce ţi-a spus Domnul?“
18Iar el şi-a rostit poemul, zicând:
„Scoală-te, Balac, şi ascultă,
pleacă-ţi urechea la mine, fiule al lui Sefor!
19
Dumnezeu nu-i ca omul, să se clatine,
nici ca fiul omului, să se'ngrozească.
Zis-a El oare fără să facă?
spune-va El fără să'mplinească?
20
Iată, primit-am să binecuvintez
şi voi binecuvânta şi nu voi reveni.
21
Sleire nu va fi în Iacob,
nici necaz în Israel;
Domnul Dumnezeul său este cu el,
lumini de voievozi în mijlocul lui.
22
Dumnezeu Care l-a scos din Egipt
îi este lui precum cornul inorogului d.
23
De vreme ce'n Iacob nu-i vrăjitorie,
şi nici descântec în Israel,
la vreme li se va spune lui Iacob
şi lui Israel cele ce va'mplini Dumnezeu!
24
Iată popor ce se va ridica precum un pui de leu,
precum un leu se va semeţi:
somn nu va avea pân'ce prada nu şi-a sfâşiat-o
şi pân'ce sângele răniţilor nu l-a băut“.
25Zis-a Balac către Balaam: „Dacă de blestemat nu mi-l blestemi, cel puţin nu-l binecuvânta!“
26Iar Balaam, răspunzând, a zis către Balac: „Nu ţi-am grăit eu oare că nu voi face decât ceea ce-mi va spune Domnul?“
27Atunci a zis Balac către Balaam: „Hai să te duc în alt loc, şi de-I va plăcea lui Dumnezeu, blesteamă-l de acolo“.
28Şi l-a luat Balac pe Balaam pe vârful lui Peor, care priveşte spre pustie.
29Aici Balaam a zis către Balac: „Zideşte-mi şapte jertfelnice şi pregăteşte-mi şapte viţei şi şapte berbeci“.
30Şi a făcut Balac aşa cum a zis Balaam şi a pus câte un viţel şi câte un berbec pe fiecare jertfelnic.