Sensul exact: „fără abatere“, „fără să aibă îndoieli“, „fără nici o şovăire lăuntrică“. În Versiunea Ebraică: „s'a dus într'un loc înalt“ sau: „pe un munte golaş“.