În Versiunea Ebraică versetele 14 şi 15 exprimă un citat din „Cartea Războaielor Domnului“, o veche culegere de texte epice, astăzi pierdută; de altfel, fragmentul menţionează două nume (Maheb şi Sufa) complet necunoscute, într'un context obscur. Septuaginta oferă un text mai limpede, asupra unui război al lui Iahvé, în care verbul flogí­zo = „a învăpăia“, „a nimici prin foc“, „a arde“ (cu nuanţa „a mâna pe cineva sau ceva cu bici de flacără“) este folosit aproape aidoma ca în Iş 9, 24 (focul ca factor dinamic al apei): Zoobul este un afluent al Arnonului, iar acesta, la rândul său, îşi adună apele în bazinul oraşului Ar, localitate situată pe hotarul nordic al Moabului.