„Calea împărătească“: „în drumul regelui“, adică drumul principal ce străbătea ţara, de obicei bine păzit de gărzile regale.