Nm 18:31
Pe aceasta o veţi mânca oriunde, voi şi fiii voştri şi familiile voastre, căci aceasta vă este plata pentru munca la cortul mărturiei.
1Tim 5
Datorii faţă de alţii.
1Pe cel bătrân să nu-l înfrunţi, ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe cei mai tineri, ca pe fraţi;
2pe femeile bătrâne, ca pe mame; pe cele tinere, ca pe surori, în toată curăţia.
3Pe văduve cinsteşte-le, pe cele cu adevărat văduve.
4Iar dacă o văduvă are copii sau nepoţi, ei să se înveţe mai întâi să-şi dovedească evlavia faţă de propria lor familie a şi să-şi răsplătească părinţii, fiindcă bun este lucrul acesta şi primit înaintea lui Dumnezeu.
5Cea cu adevărat văduvă şi rămasă singură şi-a pus nădejdea'n Dumnezeu şi stăruieşte'n cereri şi'n rugăciuni noaptea şi ziua;
6iar cea care trăieşte'n desfătări, deşi trăieşte, e moartă.
7Porunceşte-le şi aceasta, pentru ca ele b să fie la adăpost de orice învinuire.
8Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi, şi mai ales de cei din casa lui, acela s'a lepădat de credinţă şi e mai rău decât un necredincios.
9Pentru ca o văduvă să fie înscrisă ca atare, ea trebuie să aibă cel puţin şaizeci de ani, să fi fost femeia unui singur bărbat,
10să aibă mărturie pentru faptele ei frumoase: dacă a crescut copii, dacă i-a ospeţit pe cei străini, dacă a spălat picioarele sfinţilor, dacă i-a ajutat pe cei strâmtoraţi, dacă s'a dăruit pe sine întregii fapte bune.
11Dar pe văduvele tinere îndepărtează-le c; că atunci când dorinţele le abat de la Hristos, vor să se mărite
12şi osândă-şi iau asupră-le, pentru că şi-au călcat credinţa cea dintâi d;
13în acelaşi timp însă, leneşe fiind, se învaţă să umble din casă'n casă; şi nu numai că sunt leneşe, dar sunt şi guralive şi iscoditoare, vorbind ce nu trebuie.
14Aşadar, eu vreau ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să-şi vadă de casă şi să nu-i dea potrivnicului nici un prilej de ocară;
15că unele s'au şi abătut pe urmele Satanei.
16Dacă un credincios sau o credincioasă are [în îngrijire] văduve, să le stea într'ajutor, pentru ca Biserica să nu fie împovărată, ci să le ajute pe cele cu adevărat văduve.
17Preoţii care cârmuiesc bine să se învrednicească de îndoită cinste e, mai ales cei ce se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura;
18că zice Scriptura: Să nu legi gura boului care treieră; şi: Vrednic este lucrătorul de plata sa.
19Pâră împotriva preotului să nu primeşti, fără numai de la doi sau trei martori.
20Pe cei ce păcătuiesc mustră-i de faţă cu toţi, pentru ca şi ceilalţi să aibă teamă.
21În faţa lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos şi a îngerilor celor aleşi f te conjur ca pe acestea să le păzeşti fără gând precumpănit g, nimic făcând cu părtinire.
22Nu-ţi pune degrabă mâinile peste nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat.
23De acum nu bea numai apă, ci foloseşte puţin vin, din pricina stomacului tău şi a deselor tale slăbiciuni.
24Păcatele unor oameni sunt învederate, mergând înaintea lor la judecată; ale altora însă se ivesc după ea.
25Tot aşa şi faptele cele bune sunt învederate, iar cele ce sunt altfel nu pot fi ascunse.