Sarea fiind prin excelenţă nestricăcioasă, ea a devenit simbolul perpetuităţii; un „legământ de sare“ constituia un contract ce nu poate fi călcat. Vezi Lv 2, 13 şi nota.