Sensul profetic al lui „a se desfrâna“: „a se închina la idoli“.