„Afierosire“ este partea dintr'un întreg care capătă o destinaţie anume. „A afierosi“ înseamnă a-i atribui acelei părţi o destinaţie sacră, a o închina lui Dumnezeu. În cazul de faţă, pâine din pâinea Canaanului (în versetul precedent s'a precizat: „ţara în care Eu vă voi duce“, spre a i se aminti omului că totul I se datorează lui Dumnezeu).