O zecime de efă era egală cu 3,64 litri (folosită ca măsură de capacitate).