Cuvântul „desfrânare“ e folosit aici în sensul limbajului profetic: infidelitate faţă de Dumnezeu. Iahvé fiind unicul mire al poporului lui Israel, închinarea la alţi dumnezei (idolatria) era echivalentă cu adulterul.