Excepţia cuprinsă între cuvintele „ci numai (...) ţara“ lipseşte din Textul Masoretic.