Nm 14:21
dar viu sunt Eu şi viu e numele Meu şi de slava Domnului e plin întreg pământul:
Ps 56
PSALMUL 56
Pentru sfârşit: Nu nimici! [Un psalm] al lui David, când a fugit el în peşteră din faţa lui Saul *.
1Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă,
că în Tine s'a încrezut a sufletul meu
şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui
până va trece fărădelegea.
2Striga-voi către Dumnezeul Cel-Preaînalt,
către Dumnezeul Care mi-a făcut bine.
3Trimis-a din cer şi m'a mântuit,
spre ocară i-a dat pe cei ce mă călcau în picioare.
Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său
4şi mi-a izbăvit sufletul din mijlocul puilor de lei;
m'am culcat să dorm ca un ins tulburat.
Cât despre fiii oamenilor, dinţii lor sunt arme şi săgeţi,
iar limba lor e sabie ascuţită.
5Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule,
şi peste tot pământul slava Ta!
6Cursă au gătit pentru picioarele mele
şi sufletul mi l-au împilat;
groapă au săpat înaintea feţei mele
şi au căzut în ea.
7Gata este inima mea, Dumnezeule,
gata-mi este inima;
8întru slava mea b cânta-voi şi-Ţi voi aduce laudă.
Deşteaptă-te, tu, slava mea,
treziţi-vă, voi, psaltire şi alăută!;
în zori mă voi trezi.
9Pe Tine Te voi mărturisi între popoare, Doamne,
Ţie Îţi voi cânta între neamuri,
10că pân'la cer s'a mărit mila Ta
şi pân'la nori adevărul Tău.
11Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule,
peste tot pământul slava Ta!