Textul Ebraic precizează: „pe urmaşii lui Enac, cei ce se trag din neamul uriaşilor“.