Despre Enaciţi se ştie că locuiau în munţii Iudeii înainte de sosirea Evreilor.