În Textele Masoretice acest verset ocupă poziţia lui 34, ca antepenultimul al capitolului.