Nm 10:23
Peste armiile fiilor lui Manase era Gamaliel, fiul lui Pedaţur;
Nm 2
CAPITOLUL 2
Tabăra poporului lui Israel.
1Grăit-a Domnul către Moise şi Aaron, zicând:
2„Fiii lui Israel să-şi aşeze fiecare tabăra lângă steagul său, în preajma semnelor familiei sale; îşi vor aşeza taberele cu faţa spre cortul mărturiei şi'mprejurul lui a.
3Întâi, spre răsărit, va poposi tabăra lui Iuda, cu armiile ei; căpetenia fiilor lui Iuda este Naason, fiul lui Aminadab,
4cu oştenii săi în număr de şaptezeci şi patru de mii şase sute.
5Alături va poposi seminţia lui Isahar; căpetenia fiilor lui Isahar este Natanael, fiul lui Ţuar,
6cu oştenii săi în număr de cincizeci şi patru de mii patru sute.
7De cealaltă parte va poposi seminţia lui Zabulon; căpetenia fiilor lui Zabulon este Eliab, fiul lui Helon,
8cu oştenii săi în număr de cincizeci şi şapte de mii patru sute.
9Toţi cei număraţi în tabăra lui Iuda, o sută optzeci şi şase de mii patru sute după armiile lor, vor porni întâi.
10Spre miazăzi va fi tabăra lui Ruben, cu armiile ei; căpetenia fiilor lui Ruben este Eliţur, fiul lui Şedeur,
11cu oştenii săi în număr de patruzeci şi şase de mii cinci sute.
12Lângă el va poposi seminţia lui Simeon; căpetenia fiilor lui Simeon este Şelumiel, fiul lui Ţurişadai,
13cu oştenii săi în număr de cincizeci şi nouă de mii trei sute.
14De cealaltă parte va poposi seminţia lui Gad; căpetenia fiilor lui Gad este Eliasaf, fiul lui Raguel,
15cu oştenii săi în număr de patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.
16Toţi cei număraţi în tabăra lui Ruben, o sută cincizeci şi una de mii patru sute cincizeci după armiile lor, vor porni în rândul al doilea.
17Atunci va porni cortul mărturiei, cu tabăra leviţilor în mijlocul celorlalte tabere; cum au poposit, aşa vor şi pleca, fiecare ţinându-se de rândul său.
18Spre apus va poposi tabăra lui Efraim cu armiile ei; căpetenia fiilor lui Efraim este Elişama, fiul lui Amihud,
19cu oştenii săi în număr de patruzeci de mii cinci sute.
20Lângă ea se va aşeza seminţia lui Manase; căpetenia fiilor lui Manase este Gamaliel, fiul lui Pedaţur,
21cu oştenii săi în număr de treizeci şi două de mii două sute.
22De cealaltă parte se va aşeza seminţia lui Veniamin; căpetenia fiilor lui Veniamin este Abidan, fiul lui Ghedeon,
23cu oştenii săi în număr de treizeci şi cinci de mii patru sute.
24Toţi cei număraţi în tabăra lui Efraim, o sută opt mii o sută după armiile lor, vor porni în al treilea rând.
25La miazănoapte se va aşeza tabăra lui Dan cu armiile ei; căpetenia fiilor lui Dan este Ahiezer, fiul lui Amişadai,
26cu oştenii săi în număr de şaizeci şi două de mii şapte sute.
27Lângă el îşi va aşeza tabăra seminţia lui Aşer; căpetenia fiilor lui Aşer este Paghiel, fiul lui Ocran,
28cu oştenii săi în număr de patruzeci şi una de mii cinci sute.
29De cealaltă parte îşi va aşeza tabăra seminţia lui Neftali; căpetenia fiilor lui Neftali este Ahira, fiul lui Enan,
30cu oştenii săi în număr de cincizeci şi trei de mii patru sute.
31Toţi cei număraţi în tabăra lui Dan, o sută cincizeci şi şapte de mii şase sute după armiile lor, vor porni cei din urmă, când le este rândul“.
32Acesta este numărul fiilor lui Israel după familiile lor strămoşeşti; întru totul, numărul celor socotiţi în tabere după armiile lor: şase sute trei mii cinci sute cincizeci.
33Iar leviţii nu au fost număraţi cu ei, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
34Şi au făcut fiii lui Israel tot ceea ce Domnul îi poruncise lui Moise: aşa îşi aşezau taberele în rândurile rânduite, şi tot aşa porneau, fiecare ţinându-se de rudenia sa şi de neamul părinţilor săi.