Pentru „lucrurile sfinte“ ce se aflau pe seama fiilor lui Cahat vezi 3, 31.