Semnalele de plecare pentru taberele dinspre apus şi miazănoapte sunt proprii Septuagintei; ele lipsesc din Textul Ebraic.