Nm 08:07
Iată ce le vei face ca să fie curaţi: să-i stropeşti cu apa curăţirii, să-şi treacă ei briciul peste tot trupul lor şi să-şi spele hainele; atunci vor fi curaţi.
Lv 14
Curăţirea leprei.
1Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
2„Iată legea pentru cel lepros în ziua curăţirii lui: el va fi dus la preot,
3iar preotul va ieşi afară din tabără; de va vedea preotul că pata de lepră s'a vindecat de pe cel lepros,
4atunci preotul va porunci să fie luate pentru cel curăţit două păsări vii, curate, lemn de cedru, aţă roşie răsucită şi isop.
5Preotul va porunci ca una din păsări să fie'njunghiată într'un vas de lut, deasupra unei ape curgătoare.
6Apoi va lua pasărea cea vie, lemnul de cedru, aţa cea roşie şi isopul, şi le va muia, împreună cu pasărea cea vie, în sângele păsării'njunghiate deasupra apei curgătoare;
7va stropi de şapte ori pe cel ce s'a curăţit de lepră şi-l va declara curat, iar păsării celei vii îi va da drumul în câmp.
8Iar cel curăţit să-şi spele hainele, să-şi tundă tot părul, să se îmbăieze'n apă, şi va fi curat. Apoi să intre în tabără, dar timp de şapte zile va locui în afara casei sale.
9În ziua a şaptea îşi va rade tot părul de pe cap, îşi va rade barba şi sprâncenele; îşi va rade tot părul, îşi va spăla hainele, îşi va îmbăia trupul în apă, şi va fi curat.
10În ziua a opta va lua doi miei fără meteahnă, de câte un an, o mieluşea fără meteahnă, de un an, şi trei zecimi dintr'o efă de făină curată, frământată cu untdelemn, pentru prinosul de pâine, şi un log a de untdelemn.
11Preotul cel ce face curăţirea îl va duce pe omul ce se curăţeşte, împreună cu [prinoasele] acestea, înaintea Domnului, la intrarea cortului mărturiei;
12acolo va lua preotul un miel şi-l va aduce drept jertfă pentru vinovăţie, şi logul de untdelemn, şi vor fi acestea aducere înaintea Domnului.
13Mielul îl va înjunghia în locul unde se'njunghie arderile-de-tot şi jertfele pentru păcat, în loc sfânt; fiindcă jertfa pentru vinovăţie, ca şi jertfa pentru păcat, este a preotului, că-i sfinţenie mare.
14Preotul va lua apoi din sângele jertfei pentru vinovăţie şi va pune preotul pe pulpa urechii drepte a celui ce se curăţeşte, pe degetul cel mare de la mâna lui cea dreaptă şi pe degetul cel mare de la piciorul său cel drept.
15Preotul va lua apoi din logul de untdelemn şi-şi va turna în palma sa cea stângă.
16Preotul îşi va muia degetul mâinii sale celei drepte în untdelemnul din palma sa cea stângă, şi cu degetul său va stropi de şapte ori cu acest untdelemn înaintea Domnului.
17Iar untdelemnul rămas în palma sa îl va pune preotul pe pulpa urechii drepte a celui ce se curăţeşte, pe degetul cel mare de la mâna lui cea dreaptă şi pe degetul cel mare de la piciorul său cel drept, pe deasupra sângelui din jertfa pentru vinovăţie;
18iar untdelemnul rămas în palma preotului îl va turna preotul pe capul celui ce se curăţeşte şi se va ruga preotul pentru el înaintea Domnului.
19Preotul va săvârşi astfel jertfa pentru păcat, se va ruga pentru cel ce a venit să se cureţe de necurăţia lui, şi apoi va'njunghia jertfa arderii-de-tot.
20Preotul va aduce arderea-de-tot şi prinosul de pâine pe jertfelnic înaintea Domnului; astfel se va ruga preotul pentru acela, iar acela va fi curat.
21Dacă însă acela va fi sărac şi nu-i va da mâna, va lua doar un miel de un an şi-l va aduce jertfă pentru vinovăţie, ca să se roage pentru el, a zecea parte dintr'o efă de făină frământată cu untdelemn, pentru prinosul de pâine, un log de untdelemn
22şi două turturele – sau doi pui de porumbel, după cum îi va da mâna –: una, jertfă pentru păcat; alta, ardere-de-tot.
23În cea de a opta zi, spre curăţirea sa le va aduce la preot înaintea Domnului, la uşa cortului mărturiei.
24Iar preotul, luând mielul de jertfă pentru vinovăţie şi logul de untdelemn, le va aduce prinos înaintea Domnului.
25Apoi va'njunghia mielul de jertfă pentru vinovăţie; şi va lua preotul din sângele jertfei pentru vinovăţie şi va pune pe pulpa urechii drepte a celui ce se curăţeşte, pe degetul cel mare de la mâna lui cea dreaptă şi pe degetul cel mare de la piciorul său cel drept.
26Din untdelemn va turna preotul în palma sa cea stângă;
27şi cu degetul mâinii sale drepte de şapte ori va stropi preotul înaintea Domnului cu untdelemn din palma sa cea stângă;
28şi tot din untdelemnul care este'n palma sa va pune preotul pe pulpa urechii drepte a celui ce se curăţeşte şi pe degetul cel mare de la mâna lui cea dreaptă şi pe degetul cel mare de la piciorul său cel drept, pe locurile [unde-a pus] şi sânge din jertfa pentru vinovăţie;
29iar untdelemnul care i-a rămas în palmă îl va turna preotul pe capul celui ce se curăţeşte, şi se va ruga preotul pentru el înaintea Domnului.
30Iar turturelele – sau puii de porumbel, după cum îi va fi dat mâna – le va aduce:
31una, jertfă pentru păcat, iar alta, ardere-de-tot, împreună cu prinosul de pâine; şi aşa se va ruga preotul înaintea Domnului pentru cel ce se curăţeşte.
32Aceasta este legea pentru cel cu rană de lepră şi căruia nu-i dă mâna să aducă tot ce se cere pentru curăţirea sa“.
33Şi a grăit Domnul către Moise şi Aaron, zicând:
34„După ce veţi intra în ţara Canaaneenilor, pe care Eu am să v'o dau vouă ca moştenire, şi dacă voi aduce rană de lepră în casele din ţara moştenirii voastre,
35atunci stăpânul casei îi va da de veste preotului, zicând: – În casa mea s'a ivit ceva ce seamănă cu o pată [de leprăî.
36Atunci preotul va porunci ca acea casă să fie golită mai înainte de a intra el, preotul, să cerceteze pata, pentru ca nimic din ceea ce este în casă să nu devină necurat, după care preotul va intra să cerceteze casa.
37El va cerceta pata de pe pereţii casei: dacă pata i se arată a avea petice verzui sau roşiatice adâncite'n perete,
38el va ieşi din casă pân'la uşa casei şi va închide casa pentru şapte zile.
39În cea de a şaptea zi se va întoarce preotul şi va cerceta casa: de va vedea că pata s'a întins pe pereţii casei,
40preotul va porunci să fie scoase pietrele pe care este boala b, să fie aruncate afară din oraş, la loc necurat,
41casa să fie răzuită pe dinlăuntru, de jur-împrejur, iar tencuiala-răzătură să fie aruncată afară din oraş, la loc necurat.
42Vor aduce apoi alte pietre cioplite şi le vor pune în locul pietrelor [celor dintâi], şi vor lua altă tencuială şi vor tencui casa.
43Dacă boala se va ivi din nou şi va pătrunde în casă după ce s'au scos pietrele şi după ce casa a fost răzuită şi tencuită,
44atunci preotul va veni din nou: dacă va vedea că boala s'a răspândit în casă, aceasta'nseamnă că'n casă-i lepră statornică; [aşadar], e necurată.
45Casa aceea va fi dărâmată, iar pietrele, lemnul şi toată tencuiala ei să fie scoase afară din oraş, la loc necurat.
46Cel ce va intra în casa aceea pe durata'n care va fi închisă, acela necurat va fi până seara;
47cel ce va dormi în casă, să-şi spele hainele, şi necurat va fi până seara; cel ce va mânca în casă, să-şi spele hainele, şi necurat va fi până seara.
48Dacă însă preotul intră şi vede că boala nu s'a întins în casă după ce casa a fost din nou tencuită, preotul o va declara curată, căci boala a trecut.
49El va lua, spre curăţirea casei, două păsări vii, curate, lemn de cedru, aţă roşie răsucită şi isop;
50va'njunghia o pasăre într'un vas de lut, deasupra unei ape curgătoare.
51Va lua lemnul de cedru, aţa, isopul şi pasărea vie şi le va muia în sângele păsării înjunghiate deasupra apei curgătoare şi va stropi casa de şapte ori.
52Şi va curăţi astfel casa cu sângele păsării, cu apă curgătoare, cu pasărea cea vie, cu lemnul cel de cedru, cu aţa roşie răsucită şi cu isop,
53iar păsării celei vii îi va da drumul în afara cetăţii, la câmp; şi se va ruga pentru casă, iar ea curată va fi.
54Aceasta este legea pentru orice pată de lepră şi pentru chelbe,
55pentru lepra de pe haine şi pentru cea de pe case,
56pentru umflături, pecingine şi pete lucii,
57ca să se ştie ziua'n care [cineva] e necurat şi ziua'n care va să fie curăţit; aceasta-i legea pentru lepră“.