Nm 08:04
Iată cum era meşteşugit sfeşnicul: din aur ciocănit – şi fusul şi florile îi erau lucrate din ciocan; după izvodul pe care Domnul i-l arătase lui Moise, aşa a făcut el sfeşnicul.
Ies 25
Rânduieli pentru cortul adunării: chivotul mărturiei, masa pâinilor, sfeşnicul cu şapte braţe.
1Şi a grăit Dumnezeu către Moise, zicând:
2„Spune-le fiilor lui Israel: Să-Mi aduceţi prinoase; de la tot omul pe care-l lasă inima să dea, să-Mi strângeţi prinoasele.
3Iată prinoasele pe care le vei strânge de la ei: aur, argint şi aramă;
4mătase viorie, vişinie şi stacojie, pânză de in topit şi păr de capră;
5piei de berbec vopsite'n roşu, piei de culoarea iachintului a şi lemn de salcâm b;
6[untdelemn pentru candele, miresme pentru mir şi pentru tămâia cea binemirositoare;]  c
7pietre de sardiu şi pietre scumpe ferecate de pus la efodul şi pieptarul d preotului.
8Îmi vei face Mie locaş sfânt şi Eu Mă voi arăta întru voi.
9Chipul cortului şi chipul tuturor obiectelor lui le vei face potrivit izvoadelor pe care Eu ţi le voi arăta în munte: aşa să le faci!
10Chivotul mărturiei e îl vei face din lemn de salcâm: lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt de un cot şi jumătate f.
11Îl vei sufla cu aur curat; pe dinlăuntru şi pe dinafară îl vei sufla. Şi-i vei face'mprejur cingătoare de aur, din zimţi împletiţi.
12Şi-i vei face patru inele de aur şi i le vei prinde în cele patru colţuri de jos: două inele pe o latură şi două inele pe cealaltă latură.
13Vei face pârghii din lemn de salcâm şi le vei sufla cu aur.
14Pârghiile ai să le vâri prin inelele din colţurile de jos ale chivotului, ca să poată fi chivotul ridicat pe ele.
15Pârghiile vor fi mereu în inelele chivotului.
16Înlăuntrul chivotului vei pune mărturiile pe care ţi le voi da.
17Îi vei face un acoperământ al ispăşirii g, din aur curat, lung de doi coţi şi jumătate, şi lat de un cot şi jumătate.
18Vei face doi heruvimi h din aur lucrat cu ciocanul i şi-i vei pune pe acoperământul ispăşirii, la amândouă capetele;
19un heruvim va fi la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al acoperământului.
20Heruvimii vor fi deasupra, cu aripile întinse, cu aripile umbrind  j acoperământul, cu feţele una spre cealaltă; feţele heruvimilor vor fi'ndreptate spre acoperământ.
21Acoperământul să-l pui pe chivot, deasupra; iar în chivot vei pune mărturiile pe care ţi le voi da.
22De acolo Mă voi face ţie cunoscut şi de acolo, de deasupra acoperământului, dintre cei doi heruvimi ce vor fi pe chivotul mărturiei, de acolo îţi voi vorbi Eu ţie despre toate câte-ţi voi porunci pentru fiii lui Israel.
23Vei face o masă din lemn de salcâm: lungă de doi coţi, lată de un cot, înaltă de un cot şi jumătate.
24O vei sufla cu aur curat şi-i vei face'mprejur cingătoare de aur din zimţi împletiţi.
25Un brâu k de-o palmă să-i faci împrejur, iar peste brâu, de jur-împrejur, vei face o'mpletitură de zimţi.
26Vei face patru inele de aur şi vei prinde inelele de cele patru colţuri unde-i sunt picioarele,
27în josul brâului, iar inelele vor fi toarte pentru pârghiile cu care va fi purtată masa.
28Pârghiile să le faci din lemn de salcâm şi le vei polei cu aur curat; cu ele va fi purtată masa.
29Şi numai pentru ea vei face blidele, căţuile, ibricele şi cănile din care se toarnă; din aur curat le vei face.
30Pe masă vei pune pâinile punerii-înainte l, de-a pururi înaintea Mea.
31Vei face sfeşnic din aur curat. Sfeşnicul să-l faci bătut din ciocan: fusul, braţele, cupele, nodurile şi florile lui vor fi cu el un singur trup.
32Din laturile lui vor ieşi şase braţe: trei braţe ale sfeşnicului, dintr'o latură, şi trei braţe ale sfeşnicului, din cealaltă latură.
33Pe un braţ, trei cupe'n chip de migdală, fiecare cu nodul şi floarea ei; la fel pe fiecare braţ care iese din sfeşnic.
34Sfeşnicul va avea patru cupe'n chip de migdală, fiecare cu nodul şi floarea ei,
35nodul de sub cele două braţe, nodul de sub cele patru braţe, deci la cele şase braţe care ies din sfeşnic.
36Nodurile şi ramurile care ies dintr'însul vor fi toate dintr'un singur metal bătut cu ciocanul: aur curat.
37Îi vei face şapte candele şi-i vei pune luminile şi ele vor lumina latura din faţa lui.
38Mucările şi tăviţele i le vei face din aur curat.
39Dintr'un talant m de aur curat se va face totul.
40Ia seama să faci totul după izvodul ce ţi-a fost arătat în munte.