Nm 06:23
„Vorbeşte tu către Aaron şi către fiii săi şi spune-le: Iată cum îi veţi binecuvânta pe fiii lui Israel; le veţi zice aşa:
Sir 36
CAPITOLUL 36
Rugă pentru Israel. Despre ştiinţa de a deosebi ceva de altceva. Alegerea unei femei.
1
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul tuturor, şi priveşte
 şi fă ca teama de Tine să stăpânească neamurile toate! a
2
Ridică-Ţi mâna împotriva neamurilor străine,
 iar ele să-Ţi vadă puterea!
3
Aşa cum în faţa lor Ţi-ai arătat sfinţenia în noi,
 tot astfel, în faţa noastră arată-Te mare'ntru ele,
4
şi ele să Te cunoască aşa cum şi noi Te-am cunoscut,
 că nu este Dumnezeu în afară de Tine, Doamne.
5
Înnoieşte-Ţi semnele şi fă alte minuni,
 slăveşte-Ţi mâna şi braţul drept.
6
Trezeşte-Ţi aprinderea şi revarsă-Ţi mânia,
 stârpeşte potrivnicul şi nimiceşte vrăjmaşul.
7
Grăbeşte vremea şi aminteşte-Ţi de jurământ,
 ca să se povestească înaltele Tale fapte.
8
Iuţimea focului să-l mistuie pe cel ce-a scăpat cu viaţă,
 iar cei ce-Ţi asupresc poporul să-şi afle pieirea.
9
Zdrobeşte capetele capilor vrăjmaşilor,
 ale celor ce zic: „În afară de noi nu-i nimeni!“
10
Adună toate neamurile lui Iacob
 şi dă-le moştenirea, aşa ca la'nceput.
11
Miluieşte, Doamne, poporul care se cheamă cu numele Tău,
 pe Israel, pe care l-ai făcut asemenea unui nou-născut.
12
Ai milă de cetatea Ta cea sfântă,
 de Ierusalim, locul odihnei Tale.
13
Umple Sionul cu istorisirea minunatelor Tale fapte
 şi poporul, cu lauda Ta.
14
Dă mărturie făpturilor Tale celor dintâi
 şi plineşte profeţiile [ce s'au făcut] în numele Tău.
15
Răsplăteşte celor ce Te aşteaptă,
 aşa ca profeţii Tăi să se adeverească.
16
Ascultă, Doamne, rugăciunea celor ce Ţi se roagă
 după binecuvântarea lui Aaron asupra poporului Tău;
17
pentru ca toţi să cunoască, cei de pe pământ,
 că Tu eşti Domnul, Dumnezeul cel veşnic.

18
Pântecele primeşte tot felul de bucate,
 dar o mâncare-i mai bună decât o alta.
19
Gâtlejul recunoaşte vânatul b după gust;
 tot aşa, inima înţeleaptă vorbele mincinoase.
20
Inima întortocheată pricinuieşte tristeţe,
 dar omul învăţat ştie să-i stea împotrivă.

21
O femeie primeşte orice bărbat, c
 dar o fată e mai bună decât o alta.
22
Frumuseţea femeii înveseleşte ochii:
 e tot ceea ce-şi poate dori omul mai mult.
23
Dacă pe limba ei se află bunătate şi dulceaţă,
 atunci soţul ei nu mai e un om de rând.
24
Cel ce-şi câştigă o [astfel de] femeie are începutul norocului,
 un ajutor pe măsura lui şi un stâlp de sprijin.
25
Fără gard, ograda se'mbie la jaf;
 fără femeie, bărbatul geme şi umblă de colo-colo.
26
Cine oare se încrede într'un tâlhar sprinten
 care sare din cetate'n cetate?;
27
aşa-i cu bărbatul care nu are un cuib
 şi rămâne unde-l apucă noaptea.