După cei mai numeroşi exegeţi, acest „el“ se referă la nazireu.