„Înlăuntrul perdelei“: în spatele catapetesmei; în sfântasfintelor; vezi Iş 26, 31 şi nota.