Nm 03:09
Pune-i pe leviţi la'ndemâna lui Aaron şi a fiilor săi, preoţii; ei Îmi vor fi dăruiţi Mie, ei dintre fiii lui Israel.
Nm 8
CAPITOLUL 8
Sfinţirea leviţilor.
1Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
2„Vorbeşte-i lui Aaron şi spune-i: – Când vei aprinde candelele, cele şapte candele vor lumina partea sfeşnicului cea de dinainte“.
3Şi a făcut Aaron aşa: candelele sfeşnicului le-a aprins în partea lui cea din faţă, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
4Iată cum era meşteşugit sfeşnicul: din aur ciocănit – şi fusul şi florile îi erau lucrate din ciocan; după izvodul pe care Domnul i-l arătase lui Moise, aşa a făcut el sfeşnicul.
5Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
6„Ia-i pe leviţi din mijlocul fiilor lui Israel şi supune-i curăţirii.
7Iată ce le vei face ca să fie curaţi: să-i stropeşti cu apa curăţirii, să-şi treacă ei briciul peste tot trupul lor şi să-şi spele hainele; atunci vor fi curaţi.
8Apoi ei vor lua un junc şi prinosul său de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, în vreme ce tu vei lua un al doilea junc ca jertfă pentru păcat.
9Îi vei aduce pe leviţi înaintea cortului mărturiei şi vei aduna toată obştea fiilor lui Israel.
10Pe leviţi îi vei aduce'n faţa Domnului, iar fiii lui Israel îşi vor pune mâinile pe leviţi.
11Aaron îi va osebi pe leviţi ca afierosire'n faţa Domnului, pe ei, dintre fiii lui Israel, şi ei vor fi cei ce vor lucra lucrurile Domnului.
12Leviţii îşi vor pune mâinile pe capetele juncilor, iar tu vei aduce: pe unul ca jertfă pentru păcat, pe celălalt ca ardere-de-tot Domnului, rugându-te astfel pentru ispăşirea lor.
13Îi vei pune pe leviţi în faţa Domnului şi'n faţa lui Aaron şi'n faţa fiilor săi şi-i vei aduce ca afierosire'n faţa Domnului.
14Aşa-Mi vei pune tu deoparte pe leviţi din mijlocul fiilor lui Israel, şi ei vor fi ai Mei.
15După aceasta vor intra leviţii să lucreze ceea ce au de lucrat în cortul mărturiei. Aşa vei face curăţirea lor şi-i vei aduce înaintea Domnului.
16Căci în dar Îmi sunt dăruiţi Mie dintre fiii lui Israel, în locul tuturor celor întâi-născuţi – al celor ce ies întâi din pântece; pentru Mine Mi i-am luat dintre fiii lui Israel;
17căci al Meu este tot întâi-născutul întru fiii lui Israel, fie că-i om, fie că-i dobitoc, pentru că Eu Mi i-am sfinţit Mie în ziua când în ţara Egiptului am lovit pe tot întâi-născutul,
18şi i-am luat pe leviţi în locul tuturor celor întâi-născuţi între fiii lui Israel;
19şi'n dar i-am dat pe leviţi lui Aaron şi fiilor săi, dintre fiii lui Israel, pentru ca ei să facă ceea ce fiii lui Israel au de făcut în cortul mărturiei şi să se roage pentru fiii lui Israel, pentru ca'ntre fiii lui Israel să nu fie nici o lovire când s'ar apropia de locaşul cel sfânt“.
20Moise şi Aaron şi toată obştea fiilor lui Israel au făcut cu leviţii aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise'n privinţa leviţilor; aşa au făcut cu ei fiii lui Israel.
21Şi s'au curăţit leviţii şi şi-au spălat hainele, iar Aaron i-a adus pe ei ca dar înaintea Domnului şi s'a rugat pentru ei Aaron, ca să fie ei curaţi.
22După aceasta au intrat leviţii să-şi facă slujba în cortul mărturiei, în faţa lui Aaron şi'n faţa fiilor săi. Aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise'n privinţa leviţilor, aşa au făcut în privinţa lor.
23Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
24„Aceasta este legea leviţilor: De la douăzeci şi cinci de ani în sus vor intra să slujească în cortul mărturiei;
25iar la cincizeci de ani vor înceta din slujbă şi nu vor mai lucra,
26ci'n cortul mărturiei îi vor veghea pe fraţii lor să-şi facă fiecare slujba lui, dar de lucrat nu vor mai lucra. Aşa să faci cu leviţii, cum anume să-şi păzească slujba“.