Nm 03:04
Nadab şi Abiud au murit în faţa Domnului, atunci când au adus ei foc străin înaintea Domnului, în pustia Sinai a. Ei n'au avut copii, aşa că Eleazar şi Itamar au fost cei ce s'au rânduit împreună cu Aaron, tatăl lor.
Lv 10
Greşala şi pedeapsa lui Nadab şi Abiud.
1Nadab şi Abiud, cei doi fii ai lui Aaron a, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus în ele foc şi deasupra tămâie şi au adus înaintea Domnului foc străin, care nu le fusese poruncit de Domnul b.
2Foc a ieşit atunci de dinaintea Domnului şi i-a mistuit şi au murit amândoi în faţa Domnului.
3Iar Moise a zis către Aaron: „Iată ce a voit să spună Domnul când a zis:
– Întru cei ce se apropie de Mine Mă voi sfinţi,
şi'ntru toată adunarea Mă voi preamări“ c.
Aaron s'a făcut ca pământul d.
4Moise i-a chemat atunci pe Misael şi Elţafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, şi le-a zis: „Veniţi de-i scoateţi pe fraţii voştri de dinaintea [locului] celui sfânt şi duceţi-i afară din tabără!“
5Iar aceştia s'au dus şi i-au scos în tunicile lor afară din tabără, aşa cum spusese Moise.
6Moise a grăit apoi către Aaron şi către Eleazar şi Itamar, fiii rămaşi ai acestuia: „Capetele să nu vi le descoperiţi şi veşmintele să nu vi le sfâşiaţi, ca să nu muriţi şi ca să nu atrageţi mânia asupra'ntregii obşti; dar fraţii voştri, toată casa lui Israel, să plângă arderea pe care Domnul a aprins-o.
7Din uşa cortului mărturiei să nu ieşiţi, ca să nu muriţi, căci aveţi pe voi mirul de ungere cel de la Domnul!“ Iar ei au făcut după cuvântul lui Moise.
8Domnul i-a grăit lui Aaron, zicându-i:
9„Vin şi băutură tare să nu bei, nici tu şi nici fiii tăi, când intraţi în cortul mărturiei sau vă apropiaţi de jertfelnic, pentru ca să nu muriţi – acesta-i aşezământ veşnic de-a lungul tuturor neamurilor voastre –,
10şi pentru ca să puteţi deosebi între ceea ce este sfânt şi ceea ce nu este sfânt, între ceea ce e necurat şi ceea ce e curat,
11şi pentru ca să-i învăţaţi pe fiii lui Israel toate legiuirile pe care Domnul le-a grăit prin Moise“.
12Iar Moise a zis către Aaron şi către fiii rămaşi ai acestuia, Eleazar şi Itamar: „Luaţi prinosul de pâine rămas din jertfele Domnului şi mâncaţi-l nedospit, lângă jertfelnic, că acesta-i sfinţenie mare.
13Dar în loc sfânt să-l mâncaţi, aşa cum s'a legiuit pentru tine şi pentru fiii tăi despre jertfele [aduse] Domnului; căci aşa mi s'a dat mie poruncă.
14Cât despre pieptul ridicat în dar şi şoldul adus ca prinos, pe acestea să le mâncaţi în loc sfânt, tu şi fiii tăi şi casa ta, aşa cum s'a legiuit pentru tine şi pentru fiii tăi despre jertfele de mulţumire ale fiilor lui Israel.
15Şoldul adus ca prinos şi pieptul ridicat în dar vor fi aduse înaintea Domnului ca părţi deosebite de grăsimile jertfelor arse, iar aceasta va fi lege veşnică pentru tine, şi'mpreună cu tine pentru fiii tăi şi pentru fiicele tale, aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise“.
16Şi a căutat Moise să vadă ce e cu ţapul afierosit ca jertfă pentru păcat, şi iată că fusese ars! Şi s'a mâniat Moise pe Eleazar şi pe Itamar, fiii cei rămaşi ai lui Aaron, şi a zis:
17„De ce n'aţi mâncat voi jertfa pentru păcat, şi anume în loc sfânt? Că sfinţenie mare este aceasta, şi vouă v'a fost dată s'o mâncaţi, ca să ridicaţi păcatul obştii şi să vă rugaţi pentru ei în faţa Domnului;
18iată că sângele ei nu s'a dus înlăuntrul locului celui sfânt; acolo, în locul cel sfânt trebuia ca voi s'o mâncaţi, aşa cum mi-a poruncit mie Domnul“.
19Aaron însă a zis către Moise: „Iată, astăzi şi-au adus ei jertfa pentru păcat şi arderea-lor-de-tot înaintea Domnului, iar mie mi s'au întâmplat cele ce ştii; ei bine, de-aş mânca eu astăzi din jertfa pentru păcat, oare plăcut I-ar fi lucrul acesta Domnului?“
20Iar Moise a auzit; şi i-a plăcut.